Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Krótka historia, dziedziczone tradycje, dzień święta jednostki, kalendarium zawierające najważniejsze daty:

1 stycznia 1952 roku, na podstawie Uchwały Prezydium Rządu Nr 811 z dnia 1 grudnia 1951 r. oraz wydanego na jej podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 76/MON z dnia 17 grudnia 1951 r. utworzono Wojskowe Komendy Wojewódzkie oraz określono ich zasięg działania. Sprawowały one kierownictwo i nadzór nad wojskowymi komendami rejonowymi w zakresie uzupełnienia Sił Zbrojnych i administrowania rezerwami.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach został powołany w 1962 r. na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 093/Oper. z dnia 20.11.1962r. o powołaniu wojewódzkich sztabów wojskowych oraz Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 21 listopada 1962r. Następnie dowódcy okręgów wojskowych wydawali zarządzenia organizacyjne powołujące do funkcjonowania poszczególne Wojewódzkie Sztaby Wojskowe. Obowiązek sformowania WSzW w Kielcach powierzono płk dypl. Bolesławowi Wincukiewiczowi.

Pierwszym Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego został w dniu 18.11.1963r. płk dypl. Adam KACZOROWSKI, który jednocześnie od 1966r. pełnił obowiązki Dowódcy Garnizonu Kielce.

W tamtym czasie Szefowi WSzW podlegały następujące Jednostki Wojskowe i instytucje:

 • Kielecki Pułk Obrony Terytorialnej,
 • Miejski Sztab Wojskowy w Radomiu, Ostrowcu Św., Starachowicach
 • Powiatowe Sztaby Wojskowe w: Kielcach, Busku Zdroju, Pińczowie, Sandomierzu, Radomiu, Kozienicach, Końskich, Opocznie i Jędrzejowie.

Kalendarium:

 • 1962r. - powołanie WSzW w Kielcach;
 • 1963r. - sformowanie Kieleckiego Pułku Obrony Terytorialnej;
 • 1965r. - sformowanie Radomskiego batalionu OT;
 • 1966r. - sformowania Starachowickiego oraz Opatowskiego batalionu OT;
 • 1968r. - sformowania 16 samodzielnej kompanii łączności WKO;
 • 1969r. - sformowanie 23 Garnizonowej stacji obsługi;
 • 1981r. - sformowanie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej;
 • 1996r. - przeformowanie WSzW na WSzW-RSzW;
 • 1999r. - przejście w podporządkowanie pod SOW;
 • 2012r. - przejście w podporządkowanie pod IWsp SZ;
 • 2015r. - przejście w podporządkowanie pod Sztab Generalny Wojska Polskiego;
 • 2017r. - przejście w podporządkowanie Departamentu Kadr MON;
 • 2018r. - przejście w podporządkowanie pod Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Charakterystyka zadań z naciskiem na ich wpływ i znaczenie dla społeczności cywilnej w tym lokalnej:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach jest terenowym organem administracji wojskowej w sprawach uzupełnienia sił zbrojnych i administrowania ich rezerwami osobowymi oraz odpowiada za organizowanie współdziałania z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej terytorialnego w dziedzinie realizacji zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez WSzW, a mających duże znaczenie dla społeczności cywilnej i lokalnej jest koordynowanie przez Szefa WSzW użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego. Ponadto Wojewódzki Sztab Wojskowy realizuje przedsięwzięcia dotyczące współpracy z wojewodą w zakresie ochrony ludności województwa, planowania przestrzennego zagospodarowania oraz planowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa Świętokrzyskiego.

Szefowie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach od 1963 r:

1963 - 1969  płk dypl. Adam KACZOROWSKI  
1969 - 1973 gen. bryg. Władysław SZCZEPUCHA  
1973 - 1978 płk dypl. Stefan MARCINIAK  
1978 - 1986 płk dypl. Stanisław IWAŃSKI   
1986 - 1999 płk dypl. Czesław BĄK   
2000 - 2002 płk dypl. Jerzy GIERLICZ   
2002 -  2007 płk dypl. Józef  KISIELNICKI   
2007 -  2013 płk dr inż. Eugeniusz NIKULIN   
2013 -  2016 płk Wiesław ŚWIĘCHOWICZ  
2016 - 2017 cz.p.o. ppłk Wiesław LOCH   
2017 - 2017 płk dr Zbigniew KOPA   
2017 - 2018 cz.p.o. ppłk Wiesław LOCH   
2018 - aktualnie płk Jarosław MOLISAK   
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce
tel. 261174110
fax. 261174160
wszwkielce.sekretariat@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane