Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej.


Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.

Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, chcesz spełnić swoje aspiracje życiowe i zawodowe, podejmij wyzwanie i zgłoś się do służby przygotowawczej. W trakcie szkolenia wzmocnisz swoje cechy osobowe, odwagę, zdecydowanie i poczucie własnej wartości oraz zdobędziesz unikalne kwalifikacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał kompetencyjny i zawodowy.


W trakcie pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie miesięczne w wysokości 960 zł brutto (korpus szeregowych), zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną.

Jeśli posiadasz na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzymasz miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, aktualnie 1850 zł brutto. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej będziesz podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemui zdrowotnemu a po jej zakończeniu otrzymasz z budżetu armii odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku, aktualnie ok. 2000 zł brutto.


W 2018 roku zaplanowano następujące terminy szkolenia w służbie przygotowawczej:


1. KORPUS OFICERÓW: 08.01 - 06.07.2018 r.

2. KORPUS PODOFICERÓW:

I Turnus: 01.02 - 29.06.2018 r.

II Turnus: 
03.07 - 30.11.2018 r.

3. KORPUS SZEREGOWYCH:

I Turnus: 08.01 - 27.04.2018 r.

II Turnus: 07.05 - 31.08.2018 r.

III Turnus: 04.09 - 21.12.2018 r. i 25.09 - 21.12.2018 r.

 

 

Służba przygotowawcza umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i warunków szkolenia w ramach kolejnych turnusów Służby Przygotowawczej w 2018 roku uzuskasz w punktach rekrutacyjnych macierzystych wojskowych komend uzupełnień:


1.  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, tel. 261-174-713, wkukielce.wp.mil.pl,

2.  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju, tel. 261-174-764, www.buskozdroj.wku.wp.mil.pl,

3.  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu, tel. 261-514-794, wkusandomierz.wp.mil.pl.

 


Zdjęcia: archiwum Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Obrony Narodowej.

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce
tel. 261174110
fax. 261174160
wszwkielce.sekretariat@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane