czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Struktura

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i wojskowych na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Spełnia funkcję organu dowodzenia i kierowania przygotowaniem WSzW i jednostek (instytucji) wojskowych podległych i podporządkowanych WSzW do realizacji zadań wynikających z obrony terytorialnej województwa, zabezpieczenia pokojowego oraz mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek i instytucji wojskowych sił zbrojnych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i świadczeniami rzeczowymi.

 

Struktura

  • Kierownictwo

  • Wydział Operacyjny

  • Wydział Mobilizacji i Uzupełnień

  • Pion Ochrony Informacji Niejawnych

  • Sekcja łączności i informatyki

  • Sekcja kadr

Podległe Instytucje

Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Kielcach

ul. Wesoła 29
25-353 Kielce
tel. 261-174-717
wkukielce.wp.mil.pl
e-mail: wkukielce@ron.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Sandomierzu

ul. Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261-514-820
wkusandomierz.wp.mil.pl
e-mail: wkusandomierz@ron.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Busku - Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko - Zdrój
tel. 261-174-764
buskozdroj.wku.wp.mil.pl/
e-mail: wkubuskozdroj@ron.mil.pl
    
pdf