Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Szef WSzW w Kielcach
płk Jarosław MOLISAK

Z-ca Szefa WSzW - Szef Wydziału
ppłk Bogdan KOŁKOWSKI


Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień
ppłk Mirosław WOLSKI


ppłk Mirosław WOLSKI
 

 

Szef Sekcji Łączności i Informatyki - mjr Jacek KOZAKOWSKI

Szef Sekcji Kadr - mjr Adam KOWALSKI

Oficer Prasowy - mjr Artur KOPCZYŃSKI

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - mgr Aneta OZGA

Radca prawny - mgr Artur GÓRECKI

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce
tel. 261174110
fax. 261174160
wszwkielce.sekretariat@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane