WSzW Kielce BIP
Strona Główna
Wtorek, 26 września 2017 r.

PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ WSzW W KIELCACH:


Telefon kontaktowy: 261-174-135,

E-mail: wszwkielce.rzecznik@ron.mil.pl


DANE KONTAKTOWE DO OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROBLEMATYKĘ ZWIĄZANĄ Z NABOREM DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W WOJSKOWYCH KOMENDACH UZUPEŁNIEŃ:


WKU w Kielcach: 
tel.: 261-174-712, e-mail: wkukielce@ron.mil.pl,
WKU w Sandomierzu:  tel.: 261-514-842, e-mail: wkusandomierz@ron.mil.pl,
WKU w Busku Zdroju:  tel.: 261-174-764, e-mail: wkubuskozdroj@ron.mil.pl.

 

 PROJEKT  "SAMOOBRONA KOBIET."

Samoobrona Kobiet to program 8 bezpłatnych, kilkugodzinnych szkoleń praktycznych dla pełnoletnich kobiet, które chcą nauczyć się i rozwijać umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających
z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Projekt realizowany jest w 30 polskich miastach.
Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby
w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

II EDYCJA SZKOLENIA (przewidywany termin rozpoczęcia - wrzesień)
Rejestracja kandydatek na II edycję szkolenia poprzez pocztę elektroniczną.
Termin przyjmowania zgłoszeń do 15 czerwca 2017 roku.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela mjr Jacek KOZAKOWSKI tel. 261 174 119
adres e-mail: wszwkielce.informatyka@ron.mil.pl.

Aby dowiedzieć się więcej na temat organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy kliknąć w poniższy obrazek.

 

Foto: p. Monika Szymańska
 
WSzW w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 251, 25-205 Kielce

 

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 426/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany
bezpośredniego podporządkowania wojewódzkich sztabów wojskowych - Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
z dniem 1 stycznia 2015 r. został podporządkowany bezpośrednio pod Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 

 

 

Liczba odwiedzin:

Gości na stronie: