WSzW Kielce BIP
Kierownictwo
Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.
 Z dniem 3 listopada 2017 roku Decyzją Nr 177/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2017 r. oraz Decyzją Nr 2/Org./DK Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2017 r. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach wraz z podległymi Wojskowymi Komendami Uzupełnień w Kielcach, Sandomierzu i Busku Zdroju został przekazany w bezpośrednie podporządkowanie pod Departament Kadr MON.
 

Szef WSzW w Kielcach
płk Jarosław MOLISAK

 

 
Z-ca Szefa WSzW - Szef Wydziału
cz.p.o. ppłk Bogdan KOŁKOWSKI

Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień
ppłk Bogdan KOŁKOWSKI
 

 

Szef Sekcji Łączności i Informatyki - mjr Jacek KOZAKOWSKI

Szef Sekcji Kadr - mjr Adam KOWALSKI

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - mgr Aneta OZGA

Oficer prasowy - kpt. Artur KOPCZYŃSKI

Radca prawny - mgr Artur GÓRECKI

Specjalista - mgr Monika BRELAK