WSzW Kielce BIP
Kierownictwo
Niedziela, 22 lipca 2018 r.
 

Szef WSzW w Kielcach
płk Jarosław MOLISAK

 

 
Z-ca Szefa WSzW - Szef Wydziału
cz.p.o. ppłk Bogdan KOŁKOWSKI

Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień
ppłk Bogdan KOŁKOWSKI
 

 

Szef Sekcji Łączności i Informatyki - mjr Jacek KOZAKOWSKI

Szef Sekcji Kadr - mjr Adam KOWALSKI

Oficer Prasowy - mjr Artur KOPCZYŃSKI

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - mgr Aneta OZGA

Radca prawny - mgr Artur GÓRECKI