WSzW Kielce BIP
Zbiorcza informacja o petycjach
Środa, 15 sierpnia 2018 r.

W 2017 roku do Szefa WSzW w Kielcach nie wpłynęła żadna petycja.