WSzW Kielce BIP
Wolne stanowiska
Niedziela, 22 lipca 2018 r.

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH

Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR w 2017 roku,
CPdMZ w Kielcach, 25-205 Kielce, ul. Wojska Polskiego 300 tel. 261 174 340.

 

L.p. Nazwa stanowiska SW1 SW2 Stopień etatowy Poświadczenie bezpieczeństwa
1. ASYSTEN FINANSOWY DOWÓDCY  50A01    POR./KPT.  TAJNE
2.  MŁODSZY OFICER  20B01  99Z99 PPOR./POR.  POUFNE
3.  MŁODSZY OFICER  20B01  99Z99 PPOR./POR. POUFNE
4.  MŁODSZY OFICER  20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
5.  MŁODSZY OFICER  20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
6.  MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
7.  MŁODSZY OFICER  20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
8.  MŁODSZY OFICER  20B01  99Z99 PPOR./POR.  POUFNE
9.  MŁODSZY OFICER  20B01  99Z99 PPOR./POR.  POUFNE
10.  MŁODSZY OFICER  20B01 99Z99 PPOR./POR.  POUFNE
11.  MŁODSZY OFICER  20B01 99Z99  PPOR./POR.  POUFNE
12.  MŁODSZY OFICER  20B01  99Z99  PPOR./POR.  POUFNE
13.  MŁODSZY OFICER  20B01 99Z99  PPOR./POR.  POUFNE
14.  MŁODSZY OFICER  20B01 99Z99  PPOR./POR.  POUFNE
15.  MŁODSZY OFICER  20B01 99Z99  PPOR./POR.  POUFNE
16.  MŁODSZY OFICER 20B01  99Z99  PPOR./POR.  POUFNE
17.  OFICER  20B01  99Z99  POR./KPT.  TAJNE
18.  OFICER  20B01 99Z99  POR./KPT.  TAJNE
19.  OFICER  20B01 99Z99  POR./KPT.  TAJNE
20.  OFICER  20B01  99Z99  POR./KPT.  TAJNE
21.  OFICER 20B01 99Z99  POR./KPT. TAJNE
22.  OFICER 20B01  99Z99  POR./KPT. TAJNE
23.  OFICER  20B01  99Z99  POR./KPT.  TAJNE


UWAGI:
* stanowiska poz. 2-17 w Wydziale CIMIC – wymagana znajomość: języka angielskiego na poziomie 2222, specyfiki współpracy cywilno- wojskowej – CIMIC.
* stanowiska poz. 18-23 w Wydziale Szkolenia – wymagana znajomość: języka angielskiego na poziomie 2222, specyfiki działań niekinetycznych, szkolenia ogólnego, specjalistycznego lub taktycznego. Mile widziane doświadczenie misyjne.
Żołnierze podlegający kwalifikacji sprawdzeni zostaną z wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego wymaganego na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką Centrum (współpraca cywilno wojskowa – CIMIC, znajomość języka angielskiego).