WSzW Kielce BIP
Status prawny
Środa, 15 sierpnia 2018 r.
Podstawy prawne funkcjonowania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

 

- Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 543 z późn. zm.)

 

- Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.)

 

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014 r. poz. 1433 z późn. zm.).