WSzW Kielce BIP
ePUAP
Niedziela, 22 lipca 2018 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

 

W celu złożenia do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach:

 

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

 

2.Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.

 

3.Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

 

4.Akceptowalne formaty załączników to:

 

•*.doc, *.docx, *.rtf
•.xls, *.xlsx
*.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif*
•.pdf*
•.zip