WSzW Kielce BIP
Weteran
Środa, 15 sierpnia 2018 r.
WETERAN DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA


Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

  • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres , na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
  • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąca udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony:

http://www.mon.gov.pl/misje/lista-weteran/

 


Koordynator WSzW w Kielcach
p. Monika BRELAK
tel.: 261 174 120
e – mail: wszwkielce.rekonwersja@wp.mil.pl
Godziny przyjmowania interesantów i udzielania informacji:
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY


Informujemy, że na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje psychologiczny punkt konsultacyjny, w którym wsparcie oraz konsultację psychologiczną mogą uzyskać:

  • ŻOŁNIERZE ZAWODOWI,
  • PRACOWNICY WOJSKA,
  • UCZESTNICY I WETERANI MISJII POZA GRANICAMI PAŃSTWA,
  • POSZKODOWANI PODCZAS MISJI,
  • RODZINY WW.,
  • RODZINY ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH PODCZAS MISJI.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA UDZIELANA W PSYCHOLOGICZNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM JEST BEZPŁATNA !


Punkt czynny jest w dniach:
- poniedziałek - piątek - 8:00 – 15:00
UWAGA: w poniedziałki i wtorki istnieje także możliwość skorzystania z konsultacji w godzinach popołudniowych (16.00 – 18.00), po uprzednim ustaleniu terminu pod numer telefonu:
tel.: 261 174 471 wew. 14 lub 16

Wojskowa Pracownia Psychologiczna
Ul. Jana III Sobieskiego 20
25-124 Kielce