WSzW Kielce BIP
Kwalifikacja Wojskowa
Niedziela, 22 lipca 2018 r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO:

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na okres od 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się :
 
1.  mężczyzn urodzonych w 1999 roku,

2.  mężczyzn urodzonych w latach 1994 - 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3.  osoby, urodzone w 1997 - 1998 roku które:

a)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4.  kobiety urodzone w latach 1994 - 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, (analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko - dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria), o których mowa w § 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 54);

 

5.  osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Kwalifikacja wojskowa osób wymienionych w ust. 1 – 5, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące, zostanie przeprowadzona przez powiatowe komisje lekarskie w:

 1. Busku – Zdroju, ul. Waryńskiego 29A, 28-100 Busko-Zdrój (budynek komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast i gmin Busko – Zdrój, Stopnica i Wiślica; z terenu gmin: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec - Zdrój, Tuczępy – w terminie od dnia 26 lutego do dnia 27 marca 2018r.;

 2. Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów (budynek starostwa powiatowego w Jędrzejowie - sala na parterze budynku) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast i gmin: Jędrzejów, Małogoszcz i Sędziszów; z terenu gmin: Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia (Jędrzejowska), Sobków i Wodzisław – w terminie od dnia 26 lutego do dnia 26 marca 2018 r.;

 3. Kazimierzy Wielkiej, ul Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka (budynek kazimierskiego ośrodka sportowego – kryta pływalnia) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast i gmin: Kazimierza Wielka i Skalbmierz; z terenu gmin Bejsce, Czarnocin i Opatowiec – w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 09 lutego 2018 r.;

 4. Kielcach Nr 1, ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 53, 25-432 Kielce (dawny budynek ZSO Nr 14 w Kielcach) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Kielce – w terminie od dnia 5 lutego do dnia 21 marca 2018 r.;

 5. Kielcach Nr 2, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce (budynek starostwa powiatowego w Kielcach) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast i gmin: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Morawica i Łagów; z terenu gmin: Bieliny, Górno, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka - Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk – w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 11 kwietnia 2018 r.;

 6. Końskich, ul Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie (budynek szpitala św. Łukasza) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast i gmin: Końskie, Stąporków i Radoszyce; z terenu gmin: Fałków, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka i Smyków – w terminie od dnia 5 marca do dnia 27 marca 2018 r.;

 7. Opatowie, ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów (budynek starostwa powiatowego w Opatowie) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast i gmin: Opatów i Ożarów; z terenu gmin: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Sadowie, Tarłów i Wojciechowice – w terminie od dnia 5 marca do dnia 21 marca 2018r.;

 8. Ostrowcu Świętokrzyskim, al. Jana Pawła II 55, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (budynek Orange Polska S.A.) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Ostrowiec Świętokrzyski; z terenu miast i gmin: Ćmielów i Kunów; z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów i Waśniów - w terminie od dnia  5 marca do dnia 6 kwietnia 2018 r.;

 9. Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów (budynek hali widowiskowo-sportowej) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast i gmin: Pińczów i Działoszyce; z terenu gmin: Kije, Michałów i Złota – w terminie od dnia 1 lutego do dnia 14 lutego 2018 r.;

 10. Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz (budynek bursy szkolnej) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Sandomierz; z terenu miast i gmin: Koprzywnica i Zawichost; z terenu gmin: Dwikozy, Klimontów, Łoniów, Obrazów, Samborzec i Wilczyce – w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 21 lutego 2018 r.;

 11. Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna (budynek starostwa powiatowego w Skarżysku – Kamiennej) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Skarżysko –  Kamienna; z terenu miasta i gminy Suchedniów; z terenu gmin: Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne – w terminie od dnia 3 kwietnia do dnia 25 kwietnia 2018 r.;

 12. Starachowicach, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (budynek starostwa powiatowego w Starachowicach) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Starachowice; z terenu miasta i gminy Wąchock ; z terenu gmin: Brody, Mirzec i Pawłów - w terminie od dnia 26 lutego do dnia 22 marca 2018 r.;

 13. Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów (budynek powiatowego centrum sportu) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast i gmin: Osiek, Połaniec i Staszów; z terenu gmin: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany i Szydłów – w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 19 lutego 2018 r.;

 14. Włoszczowie, ul Wiśniowa 19, 29-100 Włoszczowa (budynek domu kultury) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Włoszczowa; z terenu gmin: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków i Secemin – w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 13 lutego 2018 r.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 1. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżli stawienie do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było mozliwe;
 2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz  posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

 1. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz  posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu ustalenia miejsca i terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).